Stadspodium Rotterdam

Sinds enige jaren beschikt Rotterdam over een vast podium, het Stadspodium-Rotterdam. 24-7 Event Support is vaste producent van dit podium en beheerder voor de gemeente. Opdrachtgever is Stichting Stadspodium Rotterdam.

In samenwerking met de programma-coordinator, soms samenwerkend met andere evenementorgansiaties of producerend voor externe organisatoren, draagt 24-7  zorg voor een gesmeerde afwikkeling van de werkzaamheden. Kontakt met de programma-onderdelen, bewoners, Gemeentelijke Diensten, publiek en technische leveranciers zijn de basiselementen voor sfeervolle optredens.

Jaar: | | |